Речните нива се понижават

24.08.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН).

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в средно течение на р. Искър и на р. Огоста при с. Бутан от -19 см до +25 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -10 см до +19 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са до -2 см. Водните количества в реките от басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното и средно течение на р. Марица и в притока й р. Въча от -89 см до +88 см. В останалата част от басейна регистрираните изменения на водните нива са: за водосбора на р. Марица от -19 см до +7 см.; за водосбора  на р. Арда от -12 см до +12 см.; за водосбора на р. Тунджа от -7 см до +6 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Марица при гр. Белово са около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от -6 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи, в следобедните и вечерни часове на 26.08 са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосборите на р. Лом, р. Огоста и във водосбора на р. Искър над яз. Искър. На 27.08, вследствие на валежи ще има повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Осъм, по-значителни е възможно да са те в следобедните часове във водосборите на р. Габерска, р. Нишава, планинските части от водосборите на р. Лом, и р. Огоста и притоците на р. Искър - р. Банкенска и р. Блато. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 25, 26 и 27.08.2018 г. - ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 25, 26 и 27.08.2018 г. - ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (24.08) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 25, 26, 27 и 28.08.2018 г. - ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (24.08) и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.