Речните нива се понижават или остават без изменения

05.02.2019г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие речните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са се понижавали. Незначителни повишения вследствие на снеготопене са регистрирани във водосборите на реките западно от р. Янтра. Отчетените колебания на речните нива са : за водосбора на р. Огоста от -2 см до +2 см, за водосбора на р. Искър от -10 см до +12 см; за водосбора на р. Вит от -12 см до +9 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +20 см; за водосбора на р. Янтра от -14 см до +9 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води, само водните количества във водосборите на р. Вит, р. Осъм и на р. Росица при гр. Севлиево са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: през  изминалото денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без изменения. Отчетените понижения на речните нива в басейна са до -12 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Провадийска река при гара Синдел и на р. Камчия при с. Бероново са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: през  денонощие речните нива на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -26 см до +3 см;  за водосбора на р. Марица от  -26 см до +19 см;  за водосбора на р. Арда от -10 см до +7 см;  за  водосбора  на  р. Бяла от -7 см до +3 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива във водосбора на р. Тунджа при с. Баня (от -47 см до +45 см) и на р. Въча (от -132 см до +78 см). Водните количества в притоците на р. Марица (р. Чепеларска река при с. Бачково и р. Харманлийска река при гр. Харманли) и в басейна на р. Арда са около праговете за високи води. В останалата част на басейна водните количества са около праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие речните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на р. Струма са от -7 см до +5 см, а за водосбора на р. Места от -3 см до +12 см. Водните количества на по-голяма част от реките в басейна са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи  на 6 срещу  7 февруари са възможни краткотрайни повишения на водните нива в басейна. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира,че водните количества на 6, 7 и 8 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, вследствие на снеготопене ще има незначителни повишения на водните нива на реките във водосбора над яз. Огоста. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водни количества на 6, 7 и 8 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водни количества за 6, 7 и 8 февруари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 7 февруари в резултат на валежи ще има незначителни повишения в горните и средните части на водосбора. На 8 февруари водните нива на реките във водосбора ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има незначителни повишения в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 6, 7, 8 и 9 февруари  ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, на 6 февруари  ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите
тук.