Речните нива се понижават или остават без промяна

11.10.2017г.

По данни и прогнози на Института за метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Водните количества в страната са около и под праговете за средни води, като на отделни измервателни пунктове в Дунавски и Черноморски басейн все още са около прагаовете за високи води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от -134 см до +4 см;

Черноморски басейн: понижения до -50 см;

Източнобеломорски басейн: колебания от -9 см до +1 см;

Западнобеломорски басейн: понижения от -7 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 12, 13 и 14.10.2017 г. около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават незначително. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 12, 13 и 14.10.2017 около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива в целия водосбор ще се понижават незначително. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водни количества в долното течение на реката на 12, 13, 14 и 15.10.2017 г. около средномногогодишните стойности. Днес нивата в целия водосбор ще се понижават. Тенденцията към понижение ще се запази и през следващите 2-3. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.