Речните нива се понижават или остават без съществени изменения

18.01.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерените водни стоежи и изчисления по временни ключови криви водни количества от оперативните конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

През последното денонощие, вследствие на валежи от дъжд и снеготопене речните нива в по-голямата част от Дунавския басейн са се повишили. Регистрирани са колебания от - 3 см до + 37 см. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна са около и под праговете за средни води, като само р. Огоста при с. Бутан и р. Вит при Търнене са около праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. От следобедните часове на 21 януари повишения на речните нива, следствие на валежи от дъжд ще има във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 19, 20 и 21 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нивата в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 19, 20 и 21 януари, че водните нива ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и в следващите 2-3 дни речните нива във водосбора ще се понижават. От вечерните часове на 21 януари в резултат на валежи от дъжд и сняг ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на р. Черни Лом на 19, 20, 21 и 22 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора, вследствие на валежи от дъжд и сняг и снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 18 януари 2018 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 18 януари 2018 г. е 4204,3 млн. м3 и представлява 64,8 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване 81,4 % от общия им обем
  • напояване – 47,3 % от общия им обем
  • енергетика – 75,0 % от общия им обем.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.