Речните нива се понижават или остават без съществени изменения

02.10.2018г.

Анализът е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ):

Дунавски басейн: водните нива на реките в басейна са се повишили през последното денонощие незначително или са останали без съществени изменения. Регистрираните  изменения са: за водосбора на р. Искър от - 18 см до + 16 см; за водосбора на р. Вит от - 5 см до + 4 см; за водосбора на р. Осъм от - 11 см до + 16 см; за водосбора на р. Янтра от - 2 см до + 14 см; за водосбора на р. Русенски Лом от - 3 см до + 15 см. В резултат от работата на хидротехническо съоръжение са регистрирани по-значителни изменения на водното ниво в долното течение на р. Огоста – от - 46 см до + 19 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: водните нива на реките в басейна през последното денонощие са се повишили вследствие на валежи. Регистрираните повишения на водните нива са до + 22 см. Водните количества в реките от басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките от басейна са се повишили или са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните колебания на водните нива са: за водосбора на р. Тунджа от - 3 см до + 13 см; за водосбора на р. Марица от - 35 см до + 33 см; за водосбора на р. Арда от - 20 см до + 20 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Марица и притоците й р. Въча от - 72 см до + 89 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води само в горното и средно течение на р. Марица са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от - 5 см до + 6 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 3, 4 и 5 октомври ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 3, 4 и 5 октомври водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес ще започне процес на понижение на водните нива на реките във водосбора, като в долното течение на основната река до утре ще има  повишения вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 3, 4, 5 и 6 октомври  водното количество ще бъде около и над средно многогодишната стойност. През следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Вследствие на оттичане до утре все още ще има повишение в долното течение на реката. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.