Речните нива се понижават или задържат

19.12.2014г.

По данни и прогнози на НИМХ през изминалото денонощие, речните нива в почти цялата страна са продължили да се понижават или са се задържали. Повишения са регистрирани в Източнобеломорския басейн във водосборите на реките Марица и Арда: р. Сазлийка при Гълъбово с + 26 см, р. Харманлийска при Хармали с + 33 см, р. Арда при Рудозем с + 8 см, р. Арда при с. Вехтино с + 14 см, р. Върбица при сп. Джебел с + 63 см. При почти всички оперативни измервателни станции протичащите водни количества са около и над праговете за високи води, а при хидрометрична станция на река Тунджа при гр. Елхово продължават да са над прага за повишено внимание.
Днес и утре на база метеорологичната обстановка, тенденцията е речните нива да продължат да се понижават или останат непроменени. Вследствие на оттичането на реките в Източнобеломорския басейн, се очакват известни повишения към устията на:
- р. Марица
- р. Арда
 
В направените прогнози не се отчита влиянието и ретензионната способност на язовирите.
 
Прогнозата за събота е за без валежи. В неделя от запад на изток на места ще превали с количества между 1 и 7 л/кв.м.