Речните нива се задържат без съществени изменения

05.09.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) нивата на реките от цялата страна са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания (от – 9 см до + 20 см) във водосборите на р. Искър (Дунавски басейн) и р. Марица (Източнобеломорски басейн). Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества под и около праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от – 9 см до + 20 см

Черноморски басейн: колебания от – 7 см до + 4 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 4 см до + 14 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 8 см до + 4 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 6, 7 и 8 септември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 6, 7 и 8 септември, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 6, 7, 8 и 9 септември водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.