Речните нива ще останат без особени изменения

30.11.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) днес ще бъде без валежи. В четвъртък на отделни места в планините, а в петък – на отделни места в Североизточна България и планините ще превали слаб сняг. Количествата ще бъдат 1-3 л/кв.м.

През денонощието от 8.00 ч. на 28 ноември до 8.00 ч. на 29 ноември водните нива на реките в страната са останали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. С водно количество над прага за високи води е само р. Провадийска при гр. Провадия.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -22 см до +22 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са повишения до +4 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +10 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре водните нива в целия басейн ще останат без съществени изменения. На 2 декември, в следствие на снеготопене, са възможни незначителни повишения на речните нива в горните течения на реките в басейна.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 30 ноември и на 1 и 2 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 30 ноември 1 и 2 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес се очакват краткотрайни незначителни повишения на водните нива в целия водосбор. На 1 и 2 декември речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 30 ноември, 1, 2 и 3 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.