Речните нива ще останат без промяна

03.04.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

Анализът Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -26 см до +14 см. Водните количества на реките в са над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се понижили с до -20 см. Водните количества на реките са над праговете за високи води, само водното количество на река Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките са се понижили. Регистрирано е краткотрайно повишение на речното ниво на река Марица при Пловдив в следствие работа на хидротехническо съоръжение с до +17 см. Регистрираните изменения в останалата част от басейна са от -29 см до +5 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирано е повишение по река Струма при Кресненско ханче и при река Места при Хаджидимово с до +10 см. в следствие на снеготопене и оттичане. Регистрираните  колебания  в останалата част от басейна са от -12 см до +8 см.  Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще останат високи. Днес и през следващите два дни процесът на понижение на речните нива ще продължи. През следващите два дни в резултат на снеготопене са възможни повишения на речните нива в планинските части от водосборите на реките разположени западно от река Вит. През нощта на 5 срещу 6 април и на 6 април през деня, в резултат на валежи от дъжд, речните нива във водосборите на реките западно от река Янтра ще се повишат, значителни ще са повишенията във водосборите на реките западно от река Искър. В останалата част от басейна речните нива ще са без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание само в долното течение на река Искър ще бъдат около и над него.

Поради високата почвена влажност, високите нива на подпочвените води и валежите комбинирани със снеготопене има вероятност за поройни наводнения:

·       През нощта на 5 срещу 6 април 2018 г. във водосборите на реките Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля, Лом, в горните части от водосбора на река Цибрица, в по - големите части от водосборате на реките Огоста и Скът, във водосбора на река Владайска.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 4, 5 и 6 април 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива ще се понижават. На 5 и 6 април в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива, като по-съществени ще бъдат на реките във водосборите на реките: Владайска, Искрецка, Батулийска, Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще са под праговете за внимание, само на река Искър при с. Ореховица ще бъдат около и над праговете за внимание на 6 април. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 4, 5 и 6 април 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 4, 5, 6 и 7 април 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат високи. През следващите 3-4 дни процеса на плавно понижение ще продължи, като до следобедните часове на 3 април са възможни незначителни повишения в долните части на реките, вследствие оттичане. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.