Речните нива ще останат без съществени изменения

15.06.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН ( НИМХ – БАН) през изминалото денонощие нивата на реките в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания в горното течение на река Марица (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки  са около и над праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: 

  • Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -20 см до +15 см;
  • Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +2 см;
  • Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -33 см до +47 см;
  • Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +3 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи от дъжд в следобедните и вечерни часове на 17 и 18 юни речните нива в целия басейн ще се повишават. По-съществени ще бъдат в горното течение на р. Огоста, във водосбора на р. Батулийска /приток на р. Искър/, както и в долните течения на реките Осъм и Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 16, 17 и 18 юни  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите два дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. В следобедните и вечерните часове на 17 юни , както и в следобедните часове на 18 юни са възможни незначителни повишения на речните нива, главно във водосборите на реките Батулийска, Малък Искър и  Златна Панега. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.         

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 16, 17 и 18 юни ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива ще продължат да се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 16, 17, 18 и 19 юни  ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 18 – 21 юни  са възможни краткотрайни повишения на речните нива вследствие на валежи. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.