Речните нива ще останат без съществени изменения

16.01.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива са без съществени изменения и са с регистрирани колебания от -15 см до +18 см. Водните количества на всички наблюдавани реки в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са с незначителни понижения до -15 см.  Понижение от -70 см е отчетено на река Факийска при с. Зидарово, следствие на понижение след преминала висока вълна. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, с изключение на река Факийска при с. Зидарово, чието водно количество е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -16 см до +27 см. Водните количества в басейна са под праговете за средни води с изключение на водното количество в горното течение на река Арда, което е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките са останали без съществени изменения, като са регистрирани колебания от -7 см до +5 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения или ще се понижават. От следобедните часове на 17 и на 18 януари в резултат на валежи от дъжд са възможни повишения на водните нива в реките от целия басейн, като по-значителни е възможно да бъдат във водосборите разположени на запад от река Искър и във водосбора на река Янтра. От 18 януари следобед и на 19 януари речните нива ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения в долните части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 17, 18 и 19 януари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нивата в басейна ще бъдат без съществени изменения

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 17, 18 и 19 януари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на утрешния ден и на 18 януари речните нива ще започнат да се повишават вследствие на снеготопене и валежи от дъжд. На 19 януари речните нива във водосбора ще се понижават, като вследствие оттичане все още ще има повишения в долните части на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 17, 18, 19 и 20 януари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. През следващите 3-4 дни са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора, вследствие на валежи от дъжд и сняг и снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.