Речните нива ще останат без съществени изменения

23.01.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива в реките от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -16 см до +16 см. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна са около и под  праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в северно-черноморските реки басейна са без значителни изменения. Регистрираните колебания са от -4 см до +24 см. Водните нива на южно-черноморските реки са се понижили, като по-съществени понижения са регистрирани на р. Айтоска при с. Камено с -64 см и на река Ропотамо при с. Веселие с -80 см.  Водните количества на реки в басейна са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -16 см до +19 см. По-значителни повишения, вследствие на валежи от дъжд и оттичане, са регистрирани на река Тунджа при Ямбол с +29 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води с изключение на тези на река Тунджа при Елхово, на река Харманлийска при Харманли, в горното течение на реките Арда и на Въча при м. Забрал (Девин), където са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания от -5 см до +8 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води, като само водното количество на река Елешница при с. Ваксево е около прага за високи води. Водното количество на река Елешница при с. Ваксево е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни, речните нива в басейна ще се понижават или останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 24, 25 и 26 януари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нивата в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 24, 25 и 26 януари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 24, 25, 26 и 27 януари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и  утре вследствие на оттичане са възможни незначителни повишения на речните нива в средните и долни части на Бели и Черни Лом и основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.