Речните нива ще останат без съществени изменения

24.01.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива в реките от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -7 см до +13 см. По-съществено понижение е регистрирано на река Янтра при с. Каранци с -29 см. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна са около и под  праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижили. Регистрираните понижения са с до -16 см. Водните количества на северночерноморските реки са около и под праговете за средни води, а тези на южночерноморските около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -16 см до +3 см. По-значително повишение, вследствие на оттичане, е регистрирано на река Тунджа при Елхово с +22 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения е отчетено значително понижение на водното ниво на река Въча при м. Забрал (Девин) с -87см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води с изключение на тези на река Тунджа при Елхово и река Арда при с. Вехтино, където те са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания от -8 см до +25 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни, речните нива в басейна ще се понижават или останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 25, 26 и 27 януари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нивата в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 25, 26 и 27 януари 2018 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на р. Черни Лом на 25, 26, 27 и 28 януари 2018 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.