Речните нива ще останат без съществени изменения

25.01.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива в реките от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -19 см до +19 см. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна са около и под  праговете за високи води.

Поради ниски температури се наблюдава брегови лед на река Осъм в района на Троян.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижили. Регистрираните колебания са от -80 см до +6 см. Водните количества на северно-черноморските реки са около и под праговете за средни води, а тези на южно-черноморските около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -30 см до +22 см. По-значително понижение е регистрирано на река Мочурица при с. Чарда с -63 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води с изключение на тези на река Тунджа при Елхово и река Арда при с. Вехтино, където те са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания от -6 см до +5 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни, речните нива в басейна ще се понижават или останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 26, 27 и 28 януари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нивата в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 26, 27 и 28 януари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 26, 27, 28 и 29 януари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация  за страната можете да намерите тук.