Речните нива ще останат без съществени изменения

26.01.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива в реките от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -20 см до +19 см. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна са около и под  праговете за високи води, като само на река Вит при с. Търнене и река Голяма при Стражица са около прага за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -20 см до +11 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води, като само на река Факийска при с. Зидарово е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -9 см до +8 см. По-значителни понижения са регистрирани на река Мочурица при с. Чарда с -45 см и в долното течение на река Тунджа - -18 см при Ямбол и -20 см при Елхово. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води с изключение на тези на река Тунджа при Елхово и река Арда при с. Вехтино, където те са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания от -9 см до +9 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води.

Данни за регистрирани ледови явления при наблюдаваните реки в страната:

Дунавски район:

·                     р. Палакария в района на с. Рельово - Брегови лед;

·                     р. Вит (Бели Вит) в района на гр. Тетевен - Брегови лед;

·                     р. Осъм в района на гр. Троян - Брегови лед;

·                     р. Осъм в района на гр. Ловеч - Брегови лед;

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни, речните нива в басейна ще се понижават или останат без съществени изменения. От следобедните часове на 28 януари и на 29 януари ще има незначителни повишения на речните нива в басейна, вследствие на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 27, 28 и 29 януари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нивата в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 27, 28 и 29 януари 2018 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 27, 28, 29 и 30 януари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 29-31 януари са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора, вследствие на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.