Речните нива ще останат без съществени изменения

20.02.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения, като незначителни повишения вследствие на валежи са регистрирани във водосборите западно от река Янтра. Регистрираните колебания са от -9 см до +23 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишавали или са останали без съществени изменения. По-значително повишение е регистрирано на река Факийска при с. Зидарово - +50 см. Регистрираните колебания на останалите наблюдавани пункторве са от -6 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значителни колебания са отчетени в горното и средно течение на река Марица от -36 см до +46 см, в резултат на работа на хидротехнически съоражения. По-значителни понижения в резултат на оттичане до -33 см са отчетени в долното течение на река Тунджа и притока й река Мочурица. В останалата част от басейна регистрираните колебания са от -12 см до +15 см. Водните количества на реките в горната част на водосбора на река Марица са около и под прага за средни води, а водните количества на реките в останалата част на басейна са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения, като вследствие на валежи са регистрирани незначителни повишения на речните нива в горното и средно течение на река Струма. Регистрираните колебания на речните нива са от -6 см до +10 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Дунавски басейн:Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 22 и 23 февруари са възможни незначителни повишения на речните нива, вследствие на валежи от дъжд и сняг, главно във водосборите разположени западно от река Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 21, 22 и 23 февруари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 21, 22 и 23 февруари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни нивата ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 21, 22, 23 и 24 февруари 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и утре, вследствие на валежи и оттичане се очакват незначителни повишения на речните нива във водосбора. На 22, 23 и 24 февруари водните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.