Речните нива ще останат без съществени изменения

23.02.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива в по-голямата част от реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -5 см до +12 см. Във водосборите на реките Янтра и Русенски Лом са регистрирани повишения с до +24 см ,вследствие на валежи от дъжд.  Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили. По-значително повишение е регистрирано на река Врана при с. Надарево с +34 см и на река Ропотамо при с. Веселие с +72 см. Регистрираните изменения на речните нива в останалите наблюдавани пунктове от басейна са от -2 до +18 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се повишили или са останали без съществени изменения. По-значителни повишения, вследствие на валежи от дъжд са отчетени на река Мочурица при с. Чарда с +63 см и на река Харманлийска при Харманли с +81 см. Отчетените изменения на водните нива при останалата част от хидрометричните пунктове в басейна са от -19 до +30 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -7 см до +10 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни, водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 24, 25 и 26 февруари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 24, 25 и 26 февруари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 24, 25, 26 и 27 февруари 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4  дни водните нива ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.