Речните нива ще останат без съществени изменения

25.04.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -10 см до +15 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без съществени изменение. Регистрирани са понижения до -12 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн водните нива на реките са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания са от -11 см до +13 см. По-значителни изменения са регистрирани в горното и средно течение на река Марица и в притока й река Въча при местността Забрал до -135/+135 см, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките във водосбора на река Тунджа и в средното и долното течение на река Марица са около праговете за високи води, а във водосбора на река Арда и в горното течение на река Марица водните количества са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките в голяма част от басейна са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са регистрирани незначителни повишения във водосбора на река Места и на река Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево, приток на река Струма. Регистрираните колебания са от -16 см до +19 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ :

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 26 и 27 април са възможни краткотрайни повишения на речните нива в планинските части на басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Ниска вероятност за поройни наводнения има:

o   В следобедните часове на 26.04.2018 г – във водосборите на р. Леви Искър, р. Бели Искър и р. Владайска (притоци на р. Искър);

o   В следобедните часове на 27.04.2018 г – във водосбора на р. Веселина (приток на р. Янтра) и в горните части от водосбора на р. Черни Лом (приток на р. Русенски Лом);

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 26, 27 и 28 април 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В следобедите и вечерни часове на 26 април в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Искър и река Искрецка. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 26, 27 и 28 април 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи днес и утре в следобедните часове са възможни незначителни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 26, 27, 28 и 29 април 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения.  В резултат на валежи на 26 и 27 април в следобедните и вечерни часове са възможни незначителни повишения на речните нива. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.