Речните нива ще останат без съществени изменения

17.04.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на голяма част от наблюдаваните реки са се понижавали. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -6 см до +2 см; за водосбора на р. Искър от -14 см до +34 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм от -28 см до +15 см; за водосбора на р. Янтра от -15 см до +12 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -7 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижaвали. Регистрираните изменения на речните нива са от -9 см до +4 см. Водните количества на по-голямата част от реките са под праговете за средни води. С водно количество около праговете за високи води протичат реките Луда Камчия при с. Бероново, Провадийски при гара Синдел и Факийска при с. Зидарово.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -10 см до +5 см; за водосбора на р. Марица от -23 см до +8 см; за водосбора на р. Арда от -12 см до +2 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително изменение на нивото на р. Въча в горното течение (от -126 см до +69 см). Водните количества на по-голямата част от реките са около и под праговете за средни води. С водно количество около праговете за високи води протичат реките Тунджа при с. Павел баня, Въча при м. Забрал, Чепеларска при с. Бачково, Харманлийска при гр. Харманли, Марица при гр. Свиленград, Арда в горонот течение и Върбица при сп. Джебел.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без промяна. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -6 см до +2 см, а за водосбора на р. Струма от -14 см до +15 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ.

Дунавски басейн: Днес (17.04) нивата на голяма част от наблюдавани реки ще останат без съществени изменения. През следващите три дни, в резултат на валежи се очаква повишение на речните нива в целия Дунавски басейн, по-съществено в планинските части на водосборите на реките Вит, Осъм и Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.04.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.04.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 18, 19 и 20.04.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. В резултат на валежи, в периода 18.04 – 20.04 се очаква несъществено повишение на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 17, 18, 19, 20 и 21.04.2019 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (17.04) и през следващите 4-5 дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.