Речните нива ще останат без съществени изменения

19.07.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Огоста при с. Бутан (-23/+21 см) и на р. Искър по основната река при гр. Нови Искър (-12/+57 см) и при гр. Роман (-22/+22 см). Отчетените колебания на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Искър от -13 см до +12 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +8 см, за водосбора на р. Осъм от -11 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -11 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -12 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са водните количества на р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец (водосбор Искър) и р. Джулюница при с. Джулюница (водосбор р.Янтра).

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -6 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Тунджа при с. Баня (Сливенско) с -42/+42 см, р. Въча при гр. Девин с -87/+87см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -9 см до +9 см; за водосбора на р. Марица от -30 см до +30 см; за водосбора на р. Арда от -32 см до +21 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Марица при с. Радуил.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -6 до +4 см; за водосбора на р. Струма от -12 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (19.07) и през следващите три дни речните нива в басейна ще           останат без съществени изменения. В резултат на валежи, в следобедните часове на 19 и 20.07 са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива на реките в планинските части на водосборите в басейна. По-съществени повишения на водните нива ще има на реките във водосборите на р. Искър (над яз. Панчарево) и р. Вит (р. Бели Вит и р. Черни Вит). На 21 и 22.07 речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.07.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (19.07) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи днес и утре са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в горните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 20, 21 и 22.07.2019 ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (19.07) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, в следобедните часове на 19 и 20.07 са възможни краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосбора над яз. Панчарево. На 21 и 22.07 речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 20, 21 и 22.07.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (19.07) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 20, 21, 22, 23 и 24.07.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (19.07) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.