Речните нива ще останат без съществени изменения

25.07.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

            Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Повишения, вследствие на оттичане, са регистрирани във водосбора на река Янтра с до +33 см при с. Каранци. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Огоста при с. Бутан -24/+21см. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Искър от -35 см до +13 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +10 см, за водосбора на р. Осъм от -13 см до +20 см; за водосбора на р. Янтра от -34 см до +25 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -8 см до +9 см. Водните количества на реките в по-голяма част от басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества в горното и средно течение на р. Янтра и притоците ѝ р. Джулюница и р. Росица са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (25.07) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през деня на (27.07), са възможни краткотрайни повишения на водните нива на реките от високопланинските рилски водосбори. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Водните количества на 26, 27 и 28.07.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (25.07) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 26, 27 и 28.07.2019 ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (25.07) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 26, 27 и 28.07.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (25.07) речните нива във водосбора ще се понижават. През следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 26, 27, 28, 29 и 30.07.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (25.07) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.