Речните нива ще останат без съществени изменения

08.10.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива за басейна са: за водосбора на р. Огоста от -8 см до +5 см; за водосбора на р. Искър от -14 см до +14 см; за водосбора на р. Вит от -7 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -12 см до +17 см; за водосбора на р. Янтра от -7 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -5 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения и на валежи са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Марица при гр. Белово (от -63 см до +63 см) и на притока ѝ р. Въча при м. Забрал (от -95 см до +97 см), както и в горното течение на р. Арда при с. Китница (от -11 см до +26 см) и при с. Вехтино (от -30 см до +31 см). Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са: за водосбора на р. Тунджа: от -10 см до +2 см; за водосбора на р. Марица: от -11 см до +12 см; за водосбора на р. Арда: от -16 см до +15 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Въча при местността Забрал е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Струма от    -5 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (08.10) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. През нощта на 10 срещу 11.10 и в сутрешните часове на 11.10, вследствие на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките Тимок, Тополовец, Войнишка и Видбол. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 09, 10 и 11.10.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (08.10) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 09, 10 и 11.10.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (08.10) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 09, 10 и 11.10.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (08.10) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 09, 10, 11, 12 и 13.10.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (08.10) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.