Речните нива ще останат без съществени изменения

14.11.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на валежи и работа на хисрогехнически съоръжения е регистрирано повишение от 25 см на р. Искър при гр. Нови Искър. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на: р. Осъм при гр. Ловеч (от  -12 см до +16 см). Отчетените колебания на речните нива при останалите измервателни станции в басейна са както следва: за водосбора на р. Искър: от -11 см до +9 см; за водосбора на р. Вит: от -4 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм: от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Янтра: от -5 см до +8 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -6 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -4 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата в по-голяма част от наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на валжи са регистрирани повишения на речните нива във водосбора на р. Арда  и родопските притоци на р. Марица - до 56 см на р. Елховска при гр. Рудозем. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на реките: р. Въча при м. Забрал (-90 см до +96 см). Отчетените колебания на речните нива при останалите измервателни станции в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -2 см до +8 см; за водосбора на р. Марица: от -7 см до +14 см; за водосбора на р. Арда: от -34 см до +56 см. Водните количества на реките в по-голяма част от басейна са под праговете за средни води. Над тях са водните количества във водосбора на р. Арда и на р. Марица при с. Радуил.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от басейна са се повишили в резултат на валежи. По-значителни повишения са регистрирани в притоците на р. Струма в долната част от водосбора ѝ и по основната река в долното течение, както и по р. Места. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са: за водосбора на р. Места от -5 см до +26 см; за водосбора на р. Струма от -23 см до +26 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Пиринска Бистрица при с. Г. Спанчево е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (14.11), и през следващите 3 дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществено изменение. В следобедните и вечерни часове днес (14.11) и утре сутрин , вследствие на валежи, са възможни незначителни повишения на нивата в басейна, главно във водосборите на р. Искър, Осъм, Вит и Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. В следобедните и вечерните часове на 14.11 и утре 15.11 ще има незначителни повишения на водните нива в средното и долното течение на основната река. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17.11.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (14.11) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи, днес (14.11) са възможни незначителни повишения на речните нива в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 15, 16, 17, 18 и 19.11.2019 г. ще бъде около и под средномногогодишната стойност. Днес (14.11) и през следващите 4-5 дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.