Речните нива ще останат без съществени изменения

03.12.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се понижили. Отчетените колебания на р. Искър  при гр. Роман (от -11 см до +18 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста: от -5 см до +3 см; за водосбора на р. Искър: от -14 см до +13 см; за водосбора на р. Вит: от -6 см до +3 см; за водосбора на р. Осъм: от -6 см до +4 см; за водосбора на р. Янтра: от -13 см до +14 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -3 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -5 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са се понижили. Регистрираните изменения на нивата на р. Въча при м. Забрал (от -88 см до +86 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -5 см до +6 см; за водосбора на р. Марица: от -8 см до +8 см; за водосбора на р. Арда: от -10 см до +11 см, за водосбора на р. Бяла: от -9 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са останали без съществено изменение или са се понижили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -7 см до +6 см; за водосбора на р. Струма от -6 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (03.12) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 04, 05 и 06.12.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (03.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 04, 05 и 06.12.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (03.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 04, 05 и 06.12.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (03.12) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Днес и утре (03 и 04.12) в резултат на валежи и оттичане се очакват краткотрайни повишения на водните нива на р. Голяма река и р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 04, 05, 06, 07 и 08.12.2019 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (03.12) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.