Речните нива ще останат без съществени изменения

16.12.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста: от -8 см до +7 см; за водосбора на р. Искър: от -16 см до +17 см; за водосбора на р. Вит: от -7 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм: от -9 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра: от -12 см до +12 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -4 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са до       -1 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително колебание на водното ниво на р. Въча при м. Забрал – от -82 см до +79 см. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -4 см до +4 см; за водосбора на р. Марица: от -6 см до +5 см; за водосбора на р. Арда: от -27 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водните количества на р. Въча при гр. Девин (м. Забрал), р. Арда при гр. Рудозем и на р. Върбица при сп. Джебел са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места: от -6 см до +4 см; за водосбора на р. Струма: от -4 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (16.12) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.12.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (16.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.12.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (16.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 17, 18 и 19.12.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (16.12) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 17, 18, 19, 20 и 21.12.2019 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (16.12) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.