Речните нива ще останат без съществени изменения

06.01.2020г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста: от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Искър: от -12 см до +10 см; за водосбора на р. Вит: от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм: от -2 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра: от -15 см до +16 см; за водосбора на р. Русенски Лом: от -5 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:
- р. Осъм в района на гр. Троян - Брегови лед.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без изменения. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, с изключение на р. Ропотамо при с. Веселие, където протичащото водно количество е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Колебанията на нивата на р. Въча при м. Забрал (от -86 см до +86 см), на р. Тунджа при гр. Павел Баня (от -10 см до +9 см), на р. Арда при с. Китница (от -16 см до +15 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа: от -3 см до +3 см; за водосбора на р. Марица: от -7 см до +11 см; за водосбора на р. Арда: от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места: от -4 см до +3 см; за водосбора на р. Струма: от -7 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево е над прага за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:
- р. Елешница в района на с. Ваксево - Брегови лед.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (06.01) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 07, 08 и 09.01.2020 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (06.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 07, 08 и 09.01.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (06.01) и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 07, 08, 09, 10 и 11.01.2020 г. ще бъде под средномногогодишната стойност. Днес (06.01) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.