Речните нива ще останат без съществени изменения

21.02.2020г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са се повишили незначително вследствие на валежи, като по-значително е повишението на р. Джулюница при с. Джулюница (+37 см). Регистрираните колебания на речните нива в останалите части от басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -2 см до +5 см; за водосбора на р. Искър от -5 см до +12 см; за водосбора на р. Вит от -20 см до +14 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от  -7 см до +17 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +4 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на р. Вит при с. Крушовица и с. Търнене, р. Росица при гр. Севлиево, р. Янтра при гр. Габрово и р. Джулюница при с. Джулюница.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на южночерноморските реки са останали без съществени промени, а тези на северночерноморските са се повишили незначително вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от   -3 см до +23 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водните количества на р. Луда Камчия при с. Бероново и р. Ропотамо при с. Веселие са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са останали без съществени промени. Незначителни повишения на речните нива вследствие на валежи са отчетени в средната и горната част на р. Тунджа и във водосбора на р. Арда, като по-значително повишение е отчетено на р. Перперешка при с. Сватбаре (+31 см). Регистрираните колебания на нивото на р. Въча при гр. Девин (от -89 см до +89 см) са вследствие на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -8 см до +10 см; за водосбора на р. Марица от -5 см до +14 см; за водосбора на р. Арда от -9 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -2 см до +3 см; за водосбора на р. Струма от -7 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (21.02) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Незначителни повишения вследствие на оттичане ще има днес (21.02) в средните и долните части на основните реки. На 23 и 24.02, вследствие на снеготопене, са възможни незначителни повишения на речните нива в планинските части от водосборите. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.02.2020г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (21.02) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира:  Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.02.2020г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (21.02) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:  Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.02.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (21.02) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Днес (21.02) все още са възможни незначителни повишения на речните нива в средната и долната част на основната река, вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23, 24, 25 и 26.02.2020г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (21.02) и през следващите 4 – 5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.