Речните нива ще останат без съществени изменения

02.03.2020г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -9 см до +3 см; за водосбора на р. Искър от -26 см до +19 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +12 см; за водосбора на р. Осъм от -10 см до +12 см; за водосбора на р. Янтра от -9 см до +9 см; за водосбора на р. Русенски Лом - от -2 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водните количества на р. Вит при с. Крушовица, р. Осъм при гр. Троян и с. Изгрев са над прага за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -7 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на р. Въча при гр. Девин (от -92 см до +92 см) и на р. Арда при с. Китница (от -14 см до +11 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -9 см до +8 см; за водосбора на р. Марица от -6 см до +5 см; за водосбора на р. Арда от -4 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -2 см до +2 см; за водосбора на р. Струма от -6 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (02.03) и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като в резултат на снеготопене са възможни незначителни краткотрайни повишения в горните и средните течения на реките западно от р. Янтра. В резултат на валежи на 04 и 05.03 се очакват повишения във водосборите на реките западно от р. Искър, в горното и средното течение на р. Искър и в горните течения на реките Вит, Осъм и Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 03, 04 и 05.03.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (02.03) и утре речните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 04 и 05.03 се очакват краткотрайни повишения на водните нива във водосбора, главно в горните му части (над яз. Огоста по основната река и реките Бързия, Шугавица и Ботуня). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 03, 04 и 05.03.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (02.03) и утре речните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи от вечерните часове на 04.03 и на 05.03 се очакват краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Владайска, р. Банкенска и р. Блато. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 03, 04 и 05.03.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (02.03) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 04 и 05.03 ще има незначителни повишения на водните нива в горните части на водосбора (по основната река над гр. Габрово и в притока ѝ р. Росица над гр. Севлиево). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 03, 04, 05, 06 и 07.03.2020 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (02.03) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.