Речните нива ще останат без съществени изменения

21.09.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) на много места днес, главно в югозападната част от страната, ще има краткотрайни валежи. Очакваните количества в повечето райони са между 5 и 15 л/кв.м. Във вторник главно в Югозападна България ще има валежи, а в сряда на отделни места в източните и южните райони. Количествата – от 3-15 л/кв.м.
През изминалото денонощие (от 8 ч. на 19 до 8 ч. на 20 септември) речните нива на наблюдаваните реки в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществена промяна. Водните количества в по-голямата част от страната са около праговете за средни и ниски води, а в долното течение на р. Провадийска (Черноморски басейн) и в средното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн), са около праговете за високи води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:
Дунавски басейн: колебания от - 8 см до + 3 см
Черноморски басейн: без изменение
Източнобеломорски басейн: колебания от - 23 см до + 17 см
Западнобеломорски басейн: колебания от - 3 см до + 2 см
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в:
Дунавския басейн днес нивата на реките в по-голяма част от басейна ще се понижават или ще се останат без промяна. На 22 и 23 септември са възможни краткотрайни незначителни повишения на нивата на реките във водосборите на горното течение на р. Росица (в поречието р. Янтра) и в горното течение на р. Осъм. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества ще бъдат под прага за внимание; водните количества във водосбора на р. Янтра ще бъдат под прага за внимание; моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че нивата ще останат без съществена промяна.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.