Речните нива ще останат без съществени изменения

23.08.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН  (НИМХ-БАН) на много места в страната ще има превалявания, по-интензивни в Централна България. Количествата на валежите ще бъдат между 5 и 10 л/кв.м, в Централна България и Рило-Родопската област - локално до 25-30 л/кв.м.

През изминалото денонощие, водните нива на наблюдаваните реки в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значителни повишения, в резултат на оттичане или работа на хидротехнически съоръжения, са отчетени на река Марица ( Източнобеломорски водосборен басейн) - до +30см.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество в горното течение на р. Марица при с. Радуил (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +10 см;

Черноморски басейн: Водните нива са с колебания от -4см до +3 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -13см до +10см , като следствие от работата на хидротехническите съоръжения по-сериозно изменение на водните нива има на река Марица при Пазарджик е в рамките на  -21/+30 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -6 см до +7 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: На 23 август се очакват повишения на водните нива на реките Росица, Лефеджа, средното и долното течение на Янтра, Черни Лом и Доброджанските реки. На 24 и 25 август се очакват повишения на водните нива на реките Искър - долно течение, Вит, Осъм, долните течения на Янтра и Русенски Лом

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 23, 24 и 25 август ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. От следобедните часове на 24 и на 25 август се очакват повишения на водните нива на реките във водосборите на Малък Искър, Златна Панега и Гостиля. На 25 август ще се повиши водното ниво в средното и долното течение на основната река Искър. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 23, 24 и 25 август ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. През нощта на 22 срещу 23 и през деня след това се очакват повишения на водните нива на реките Росица, Лефеджа, средното и долното течение на основната река Янтра. На 24 и 25 се очакват повишения на водните нива в долното течение на река Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 23, 24, 25 и 26 август ще бъдат около средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 23-25 август са възможни краткотрайни повишения на нивата, главно във водосбора на р. Черни Лом и долното течение на р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.