Речните нива ще останат без съществени изменения

29.08.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) днес превалявания ще има в централните райони и на отделни места в западните, с количества 1-5 л/кв.м. На повече места и по-интензивни ще са преваляванията в Източна България. Там в отделни райони са възможни и по-големи количества - до около 15 л/кв.м.

През изминалото денонощие реките в цялата страна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество в горното течение на р. Марица при с. Радуил (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -22 см до +8 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са повишения с до +3 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -20 см до +8 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -5 см до +5 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 2-3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. От 29 до 31 август, в резултат на валежи, са възможни краткотрайни, незначителни повишения на водните нива във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и добруджанските реки.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 29, 30 и 31 август ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 29, 30 и 31 август ще бъдат около средномногогодишните стойности. В периода 29-31 август се очакват краткотрайни повишения на водните нива в целия водосбор на р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 29, 30, 31 август и на 1 септември ще бъдат около средномногогодишната стойност. И през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Краткотрайни, незначителни повишения на речните нива във водосбора са възможни в периода 29-31 август. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.