Речните нива ще останат без съществени промени

13.04.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции.

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -13 см до +12 см. Водните количества на реките в басейна са над праговете за високи води, само водното количество на р. Голяма река при гр. Стражица е под прага за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес вследствие на валежи и частично снеготопене се очакват краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от водосборите на р. Арчар, р. Лом, р. Огоста, р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Росица (приток на р. Янтра). На 14.04 в резултат на валежи са възможни незначителни повишения във водосборите на реките Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом. На 15.04 речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. От следобедните часове на 16.04 ще има повишения на водните нива във водосборите на реките Ерма, Габерска, Нишава, Арчар, Лом, Огоста и горното и средно течение на р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 14, 15 и 16.04.2018 г. над средномногогодишните стойности. Днес (13.04) и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без същественни изменения. В резултат на интензивно снеготопене и валежи на 13 и 14.04 ще има краткотрайни повишения на водните нива във водосборите на реките над яз. Искър и м/у яз. Панчарево и яз. Искър. речните нива в басейна ще се понижават. В резултат на оттичане повишения ще има и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 14, 15 и 16.04.2018 г. около и  над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи днес и на 14.04 са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива в горното течение на основната река и в горните течения на притоците ѝ. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 14, 15, 16 и 17.04.2018 г. над средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще продължат плавно да се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.