Речните нива ще останат без съществени промени

07.08.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ- БАН):

Дунавски басейн: през последното денонощие речните нива в басейна са се понижили. По-значителни изменения са регистрирани в поречието на р. Искър в резултат от  работата на хидротехнически съоръжения (от -21 см до +14 см). Регистрираните колебания в останалата част на басейна са от -14 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения.  Незначителни краткотрайни повишения на нивата на реките, в резултат на валежи ще има днес в горните течения на р. Лом и р. Огоста и във водосборите на Добруджанските реки, както и на 8 август в планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 8, 9 и 10 август ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водни количества на 8, 9 и 10 август ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 8 август в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в планинските части от водосборите на притоците на р. Янтра – р. Росица и р. Лефеджа. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 8,  9, 10 и 11 август ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Днес в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива на реките във водосбора на р. Бели Лом и в долното течение на р. Черни Лом. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да тамерите тук.