Речните нива ще останат без същественни изменения

17.02.2020г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществена промяна. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -2 см до +2 см; за водосбора на р. Искър с до ±11 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -9 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -8 см до +10 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

  1. р. Бистрица (Мусаленска) в района на лет. Боровец – брегови лед.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -6 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществена промяна. Регистрираните колебания на нивото на р. Въча при гр. Девин (от -91 см до +91 см) и р. Арда при с. Китница (от -15 до +12 см) са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -7 см до +6 см; за водосбора на р. Марица от -9 см до +4 см; за водосбора на р. Арда от -9 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -2 см до +2 см; за водосбора на р. Струма от -6 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (17.02) и през следващите три дни ще има незначителни повишения на речните нива в басейна: на 17, 18 и 19.02 в резултат от снеготопене, а на 20.02 - в резултат от валежи. По-значителни повишения са възможни в следобедните и вечерни часове на 20.02 във водосборите западно от р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19 и 20.02.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. В резултат на снеготопене на 17 и 18.02 се очакват краткотрайни, несъществени повишения на речните нива в планиниските части от водосбора. На 20.02 в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива, главно в горните и средни части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19 и 20.02.2020 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. В резултат на снеготопене на 17 и 18.02 се очакват краткотрайни, несъществени повишения на речните нива в планиниските части от водосбора. На 20.02 в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в средните и долни части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19 и 20.02.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. В резултат на снеготопене – днес (17.02) и през следващите два дни, както и на валежи на 20.02, се очакват незначителни повишения на речните нива, главно в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 18, 19, 20, 21 и 22.02.2020 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (17.02) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, на 20 и 21.02 ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.