Речните нива ще остават без съществено изменение

14.12.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес ще бъде без валежи. Във вторник и сряда също няма да вали.

През изминалото денонощие (от 8 ч. на 12 до 8 ч. на 13 декември) речните нива в страната са се понижавали или са останали без промяна. Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за средни води. Водните количества на реките Огоста в долното й течение (Дунавски басейн) и Марица – в средното и в долното й течение (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води. Водното количество на реките Искър – горно течение, Осъм – горно течение, Голяма река и Росица (Дунавски басейн), Провадийска – горно течение, Айтоска и Факийска (Черноморски басейн); Марица – горно течение), р. Върбица в поречието Арда (Източнобеломорски басейн), р. Струма в горното и долното й течение), са около праговете за ниски води. Около праговете за екстремно ниски води е водното количество на река Черни Вит (Дунавски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на речните нива са от - 22 см до + 21 см

Черноморски басейн: понижения с до - 2 см или без изменение

Източнобеломорски басейн: колебания от - 12 см до + 6см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 5 см до + 4 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни речните нива в по-голямата част от басейна ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 14 и 15 декември ще бъдат под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 14, 15 и 16 декември ще бъдат около и под средно многогодишната стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 14, 15, 16 и 17.12 ще бъде около и под средно многогодишната стойност. Нивата плавно ще се понижават.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.