Речните нива ще продължат да се покачват

29.06.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН).

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките са се повишили. По-значителни повишения в резултат на валежи са регистрирани на р. Искър при Роман (с до +302 см и продължава да се повишава), на р. Лесновска (с до +188 см и продължава да се повишава), на р. Бели Вит при Тетеван (с до +103 см и продължава да се повишава), в останалата части от водосбора на р. Искър (с до +93 см и продължава да се повишава). С По-значителни изменения са водните нива на р. Джулюница при с. Джулюница (-52/+63 см), на р. Русенски Лом при с. Божичен (-45/+70 см). В останала част от басейна регистрираните изменения на речните нива са от -21 см до +44 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за  високи води. 

Повишено ниво на р. Мала Габра в границите на населеното място в с. Караполци, община Елин Пелин вследствие на падналите интензивни валежи, като реката е излязла от речното корито през компрометиран участък от дигата и са залети дворовете на крайните къщи на селото. Няма пострадали жители. Предприети са действия за осигуряване на чували с пясък за запушване на компрометирания участък и ограничаване на разлива.

Констатирано е преливане на реките Равна и Лопушна в границите на с. Голяма Раковица, общ. Елин Пелин. Залети са дворове на къщи. Няма пострадали жители.

Наводнен е квартал Карашки в гр. Роман, вследствие излизане на река Малък Искър в резултат от паднали валежи. Предприети са мерки за евакуация на засегнати жители.

Обявено е частично бедствено положение поради високи нива на река Малък Искър.

Предупредени са общините надолу по течението на река Искър за повишените водни нива.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и утре (29 и 30.06.) в резултат на валежи ще има значителни повишения на речните нива в целия басейн. Най-значителни ще бъдат повишенията: Днес (29.06.) през деня във водосборите на: р. Искър (над гр. Нови Искър и в притоците р. Лесновска и р. Малък Искър), р. Вит и р. Осъм, планинските части от водосбора на р. Янтра над гр. В. Търново, във водосбора на р. Русенски Лом и в Добруджанските реки (р. Сенковец, р. Канагьол, р. Суха); през нощта на  29.06. срещу 30.06. в горните части от водосбора на р. Лом,  р. Огоста над яз. Огоста (р. Бързия, р. Шугавица, р. Ботуня), по основните реки в средните и долни течения на р. Искър, р. Вит и р. Осъм (в резултат на оттичане); на 30.06. през деня във водосборите на: р. Лом, горното течение на р. Огоста, р. Искър (над яз. Искър, р. Блато, р. Батулийска, р.Лесновска, р. Малък Искър), р. Вит и р. Осъм; на 30.06. във вечерните часове във водосборите на р.Янтра и р. Русенски. На 01 и 02.07. речните нива в басейна ще се понижават вследствие на оттичане, което в средните и долни течения на основните реки ще е значително.

В резултат на интензивни валежи през последните 24 часа във водосборите на р. Лесновска и р. Малък Искър водното количество на р. Искър при Роман е преминало над 5% обезпеченост (водно количество с обезпеченост веднъж на 20 години) и продължава да се повишава. Възможно е основната река около Роман и надолу по течението да излезе от коритото си в по-ниските зони.

            В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения:

-          В следобедните и вечерни часове на 30.06.2018 г. – във водосборите на р. Бели Вит (над гр. Тетевен) и на р. Суха река;

-          Вечерта на 30.06.2018 г. и през нощта на 30.06.2018 г. срещу 01.07.2018 г. – във водосборите на р. Голяма река над гр. Стражица и яз. Ястребино (приток на р. Янтра) и във водосбора на р. Черни Лом;

            Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 30.06.2018 г. и на 01 и 02.07.2018 г. над средномногогодишните стойности. Днес 29.06 и през следващите два дни речните нива във водосбора ще се повишават. Най-значителни ще бъдат повишенията на водните нива днес и утре (29 и 30.06) във водосборите на реките над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър. Значително ще се повишат водните нива в средното и долното течение на основната река с максимуми на 30.06.2018 г. и на 01 и 02.07.2018 г.. Водните количества ще бъдат над праговете за внимание, на 30.06 при гр. Нови Искър и на 01 и 02.07 при с. Ореховица.

            Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества на 30.06.2018 г. и на 01 и 02.07.2018 г. над средномногогодишните стойности. Днес и утре (29 и 30.06) речните нива във водосбора ще се повишават. По-значителни ще бъдат повишенията на 29.06 в планинските части на водосбора по основната река над гр. Габрово и в притока р. Росица над яз. Александър Стамболийски, а на 30.06 в целия водосбор. От 01.07 речните нива във водосбора ще се понижават, като по основната река в средното и долното течение ще има повишения, вследствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 30.06 и на 01, 02 и 03.07.2018 г. над средномногогодишната стойност. Днес и утре (29 и 30.06) речните нива във водосбора ще се повишават. По-значителни ще бъдат повишенията през нощта на 30 срещу 01.07 във водосбора на р. Черни Лом. От следобедните часове на 01.07 речните нива във водосбора ще започнат да се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.