Речните нива ще продължат да се понижават

06.12.2017г.

Анализът е направен на базата на измерените водни стоежи и изчислените по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН):

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива в басейна от - 40 см до + 18 см. През последното денонощие речните нива в целия басейн са се понижавали, като незначителни повишения вследствие на оттичане са отчетени в долното течение на р. Русенски Лом. Водните количества на реките в басейна са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива в басейна от - 25 см до + 5 см. През последното денонощие речните нива в целия басейн са се понижавали. Стойностите на водните количества на черноморските реки са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива в басейна от - 70 см до + 30 см. През последното денонощие речните нива в целия басейн са се понижавали. Само нивото на р. Тунджа при Елхово е с отчетено повишение от + 30 см вследствие на оттичане. Тенденцията е в следващите часове и там да започне процес на понижение. Около праговете за средни води са водните количества в по-голямата част от водосбора на р. Марица. Водните количества на реките от водосборите на р. Тунджа и р. Арда, както и на Въча, Чепеларска и Харманлийска (притоци на р. Марица) са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива в басейна от - 27 см до + 2 см. През последното денонощие речните нива в целия басейн са се понижавали. Водните количества на почти всички реки в басейна са около праговете за високи води, а на р. Мусаленска Бистрица и р. Сушичка (притоци на р. Струма) са над стойностите за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще продължат да се понижават, като ще останат високи в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 7, 8 и 9 декември ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес речните нива в целия водосбор постепенно ще се понижават. От  8 декември (временно) отново ще има незначителни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 7, 8 и 9 декември водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще продължат да се понижават, като в горните течения на основната река и притоците ѝ р. Лефеджа и Росица ще останат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 7, 8, 9 и 10 декември водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще продължат да се понижават, като в днешния ден все още са възможни повишения в долните части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.