Речните нива ще продължат да се понижават

07.12.2017г.

Анализът е направен на базата на измерените водни стоежи и изчислените по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ :

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива в басейна от -29 см до +14 см. Водните количества в долните течения на реките Огоста, Искър, Вит, както и в планинските части от водосбора на р. Янтра са около праговете за високи води. Останалите реки в басейна са с водни количества около праговете за средни води.

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения на водните нива в басейна от -11 см. През последното денонощие речните нива в целия басейн са продължили да се понижават. Стойностите на водните количества на черноморските реки са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива в басейна от -55 см до +10 см. През последното денонощие речните нива в целия басейн са продължили да се понижават. количества на реките в басейна са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива в басейна от -15 см до +5 см. През последното денонощие речните нива в целия басейн са се понижавали. Водните количества на повечето реки в басейна са около праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще продължат да се понижават, като ще останат високи в долните течения на основните реки. От вечерните часове на 9-ти и на 10.12 в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива в горното течение на р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 8, 9 и 10 декември 2017 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива в целия водосбор постепенно ще се понижават. От 9 декември временно ще има незначителни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 8, 9 и 10 декември 2017 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива във водосбора ще продължат да се се понижават, като в горните течения на основната река и притоците ѝ р. Лефеджа и Росица ще останат високи. На 10 декември в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на р. Черни Лом на 8, 9, 10 и 11 декември 2017 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни нивата във водосбора ще продължат да се понижават. В периода 10-12 декември се очакват краткотрайни повишения на речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.