Речните нива ще продължат да се понижават

04.04.2018г.

Анализът Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -26 см до +10 см. Водните количества на реките са над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -30 см до +10 см. Водните количества на реките са над праговете за високи води, само водното количество на река Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките са се понижили. Регистрирано е краткотрайно повишение на речното ниво на река Марица при Пловдив в следствие работа на хидротехническо съоръжение с до +22 см. Регистрираните изменения в останалата част от басейна са от -20 см до +9 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните  колебания  са от -26 см до +4 см.  Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще останат високи. Днес и утре процесът на понижение на речните нива ще продължи. През нощта на 5 срещу 6 април, на 6 и 7 април, в резултат на валежи от дъжд, речните нива във водосборите на реките от басейна ще се повишат, с изключение на речните нива в добруджанските реки. По-значителни ще са повишенията във водосборите на реките Нишава, Габерска и на реките западно от река Искър, през нощта на 5 срещу 6 април. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание само в долното течение на река Искър.

Поради високата почвена влажност, високите нива на подпочвените води и валежи комбинирани със снеготопене има вероятност за поройни наводнения:

·     През нощта на 5 срещу 6 април 2018 г. – в горните части от водосборите на р. Войнишка и р.Лом;

·     В сутрешните часове на 6 април 2018 г. – в горната част от водосбора на р. Тополовец, в долните части от водосбора на р. Лом, във водосбора на р. Огоста около яз. Огоста и във водосбора на притока ѝ р. Въртешница, във долните части от водосборите на р. Огоста и р. Скът;

·    В обедните часове на 6 април 2018 г. – във водосборите на притоците на р. Искър – реките Банкенска, Суходолска, Владайска, Перловска, Слатинска и Бебреш;

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 5, 6 и 7 април 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес речните нива ще се понижават. На 5, 6, 7 април в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива, като по-съществени ще бъдат на 5 април на реките във водосбора над яз. Искър и р. Искрецка, а на 6 и 7 април на реките във водосборите на: яз. Искър, реките Лесновска, Банкя, Искрецка, Батулийска, Батулийска, Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще са под праговете за внимание, само на река Искър при Нови Искър и при с. Ореховица ще бъдат около праговете за внимание на 6 и 7 април. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 5, 6 и 7 април 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще станат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 5, 6, 7 и 8 април 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат високи. През следващите 3-4 дни процеса на плавно понижение ще продължи. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.