Речните нива ще продължат да се понижават

13.08.2018г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по хидрология и метрология към БАН (НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -10 см до +13 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Мусаленска Бистрица при Боровец (приток на р. Искър) и на р. Вит при с. Търнене са над праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили. Регистрираните понижения на речните нива в басейна са с до -2 см. Водните количества в по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е над прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително изменение на водното ниво в горното течение на р. Марица (от -70 см до +72 см) и на притока ѝ р. Въча (от -86 см до +83 см). В останалата част от басейна регистрираните изменения на водните нива са от -20 см до +9 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около и над праговете за средни води, само водните количества на р. Марица при с. Радуил и на притока ѝ р. Тополница при с. Поибрене са над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от -23 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 14, 15 и 16.08.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (13.08) и през следващите три дни речните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 14, 15 и 16.08.2018 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 14, 15, 16 и 17.08.2018 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.