Речните нива ще продължат да се понижават

07.07.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес няма да вали. В сряда и четвъртък също ще е без валежи. През изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са останали без промяна. Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки са около праговете за средни води. Реките във водосборите на р. Огоста и р. Искър (Дунавския басейн), южните черноморските реки (Черноморския басейн), на р. Марица – в горното й течение, р. Арда – в горното и средното й течение (Източнобеломорски басейн), на р. Струма (Западнобеломорския басейн), са с водни количества около праговете за ниски води. Водните количества на реките във водосбора на реките Вит, Осъм, Росица, Русенски Лом (Дунвския басейн), Провадийска,  Камчия и Ропотамо (Черноморския басейн), р. Марица – в средното й течение (Източнобеломорски басейн), са около праговете за високи води. Регистрираните в 8 часа нива на наблюдаваните реки са се изменяли както следва:
Дунавски басейн: понижавали са се с до - 32 см (р. Осъм при Изгрев)
Черноморски басейн: незначителни изменения с + 6 – - 5 см.
Източнобеломорски басейн: отчетени са изменения на водните нива с + 6 см – - 19 см.
Западнобеломорски басейн: в поречията на Места и Струма са регистрирани понижения на речните нива с до - 4 см
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН, нивата на наблюдаваните реки днес и в следващите два дни ще се понижават или ще останат без промяна.
Дунавски басейн – речните нива в периода 7 – 9 юли ще се понижават. Според моделираните водни количества за р. Искър на 7, 8 и 9 юли ще са под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Янтра прогнозираните водни количества за същия период ще бъдат около средно многогодишната стойност. Водните количества ще са под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Русенски Лом водното количество в долното течение на реката на 7, 8 и 9 юли ще бъдe около и над средно многогодишната стойност. Водните количества ще са под прага внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.