Речните нива ще продължат да се понижават или задържат

04.08.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес няма да има валежи. В сряда и четвъртък само на отделни места в планинските райони е възможно да превали за кратко в количества от 3-5 л/кв.м. През изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са останали без промяна, като на отделни измервателни пунктове са отчетени повишения.
Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки са около праговете за ниски води. Реките във водосборите на р. Огоста – в долното течение, р. Осъм – в долното течение, р. Янтра – в средното течение, р. Русенски Лом, (Дунавския басейн), р. Провадийска – в горните им течения, р. Камчия – в долното течение, р. Ропотамо (Черноморски басейн), р. Тунджа – в долното течение, р. Марица – в горното и долното й течение (Източнобеломорски басейн), р. Струма – в горното течение (Западнобеломорския басейн), са с водни количества около праговете за средни води. Водните количества на реките във водосбора на р. Марица – в средното й течение (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води.
Регистрираните в 8ч. нива на наблюдаваните реки са се изменяли, както следва:
Дунавски басейн: незначителни промени на водните нива от - 31 см до + 6 см
Черноморски басейн: водните нива са се изменяли от – 2 до + 6 см
Източнобеломорски басейн: колебания на водните нива от - 12 см до + 2 см
Западнобеломорски басейн: водните нива са се изменяли от - 10 до + 4 см
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН, днес и утре са се очаква водните нива в страната да се задържат или понижават, възможни за краткотрайни незначителни повишения в резултат на прогнозирани валежи в Западнобеломорския басейн. Към момента подхранването на реките е предимно от подземни води.
Дунавски басейн – днес и утре водните нива ще се понижават или ще останат без промяна. Според моделираните водни количества за р. Искър на 4, 5 и 6 август ще са около средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Янтра прогнозираните водни количества за 4, 5 и 6 август ще бъдат около и под средно многогодишната стойност. Водните количества ще са под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Русенски Лом прогнозираните водни количества на 4, 5 и 6 август ще бъде под средно многогодишните, като нивата ще продължат да се понижават.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.