Речните нива ще продължават да се понижават или ще останат без съществени изменения

17.08.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания (от – 12 см до + 14 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на р. Огоста, р. Искър и р. Арда. Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от – 9 см до + 9 см

Черноморски басейн: колебания с до – 3 до + 4 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 12 см до + 14 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 5 см до + 7 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 18, 19 и 20 август ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни нивата в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 18, 19 и 20 август ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се задържат без изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 18, 19, 20 и 21 август водните количества ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук