Речните нива ще продължават да се понижават или ще останат без съществени изменения

10.01.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива са се задържали без съществени изменения и са с регистрирани колебания от -16 см до +17 см. Водните количества на почти всички реки в басейна са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е само водното количество на река Огоста при с. Кобиляк.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на почти всички наблюдавани реки в басейна са се понижавали с до -2 см. Водното количество на река Факийска река при с. Зидарово е около прага за високи води. Водните количества на останалите реки в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -11 см до +5 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води с изключение на водното количество в горното течение на река Арда, което е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките са останали без съществени изменения, като са регистрирани колебания от -9 см до +5 см. Водните количества в басейна са около праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През следващите три дни в резултат на валежи от дъжд и сняг ще има незначителни повишения на водните нива на реките от басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 11, 12 и 13 януари 2018 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нивата в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 11, 12 и 13 януари 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. От 11 януари в резултат на валежи от дъжд и сняг се очакват незначителни повишения на речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 11, 12, 13 и 14 януари 2018 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, като в периода 12-15 януари ще има незначителни повишения на речните нива, главно във водосбора на река Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През следващите три дни в резултат на валежи ще има незначителни повишения на водните нива на реките от басейна, като по-съществени ще бъдат повишенията на 13 януари във водосборите на южно-черноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.