Речните нива ще са без съществени изменения

19.01.2017г.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Значително понижение е отчетено на Факийска река при с. Зидарово (-82 см) в резултат на оттичане. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни колебания на водните нива във водосборите на реките Марица и Арда (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води е водното количество на Факийска река при с. Зидарово (Черноморски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +9 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -82 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +9 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +7 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Вследствие на подприщване от ледови явления са възможни незначителни повишения в долните течения на реките от басейна. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: На 20, 21 и 22 януари водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 20, 21 и 22 януари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива в целия водосбор на река Янтра ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 20, 21, 22 и 23 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.