Речните нива ще са без съществени изменения

15.09.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН ) през изминалото денонощие нивата на  реките в страната са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания (от -20 см до +20 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Искър и  Съзлийка. Водните количества на всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

·   Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -20 см до +14 см;

·   Черноморски басейн: Регистрирани са понижения от -1;

·   Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -20 см до +20 см;

·   Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +6 см.

Хидрологична прогноза:  

Дунавски басейн: Днес  и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 16, 17 и 18 септември  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на 16, 17 и 18 септември водните количества ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира , че  водните количества в долното течение на реката на 16, 17, 18 и 19 септември  ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.