Речните нива ще са около и под праговете за високи води

28.02.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие, направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива в по-голямата част от реките са останали без съществени изменения. Краткотрайни повишения, вследствие на частично снеготопене са регистрирани в планинските части от водосборите. Регистрираните колебания са от -8 см до +12 см. По-значително изменение на речното ниво е регистирано на река Огоста при с. Бутан от -30 см до +27 см, вследствие работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

·   Ледови явления – брегови лед има в река Черни Вит в района на с. Черни Вит; река Вит (Бели Вит) в района на Тетевен; река Осъм в района на Троян; река Осъм в района на Ловеч.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на повечето от реките са се понижили или останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива са от -20 см до +6 см, като по-значително повишение от +20 см е регистрирано на река Ропотамо при с. Веселие. Водните количества на реките са около праговете за високи води.

·  Ледови явления – брегови лед има в река Айтоска река в района на с. Камено; река Факийска река в района на с. Зидарово; река Ропотамо в района на с. Веселие.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива в по-голямата част от реките в са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значителни понижения понижения до -26 см са отчетени в долното течение на река Тунджа и притока й река Мочурица. Вследствие работа на хидротехнически съоражения са отчетени колебания от -20 см до +17 см в средното течение на река Марица. В останалата част от басейна регистрираните колебания са от -12 см до +14 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води, само в горното течение на река Марица речните нива са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките са останали без съществени изменения. Краткотрайни повишения вследствие на валежи от дъжд и сняг и частично снеготопене са отчетени в долното течение на река Струма - +12 см на Марино поле. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -6 см до +6 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре през деня, водните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като вследствие на период с ниски температури се очаква образуване на брегови лед. От следобедните и вечерните часове на 1 и на 2 и 3 март, вследствие на частично снеготопене се очакват повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 1, 2 и 3 март 2018 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 1, 2 и 3 март 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 2 и 3 март вследствие на частично снеготопене се очакват незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 1, 2, 3 и 4 март 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4  дни водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.