Речните нива ще се останат без съществени изменения

12.06.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани колебания от -26 см до +22 см в долните части на река Огоста и в средното и долно течение на река Искър. Вследствие на оттичане са регистрирани повишения в долното течение на река Осъм от +19 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -11 см до +7 см. Водните количества на реките от басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива са се понижили с до -3 см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките са се понижили или са останали без съществени изменения. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горното течение на река Марица и притока й река Въча -88/+88 см. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -20 см до +25 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения, регистрираните колебания на речните нива са от -8 см до +7 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водното количество на река Джерман е около прага за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес речните нива ще се понижават или ще бъдат без изменения. От следобедните часове на утрешния ден ще започнат повишения на речните нива във водосборите западно от река Огоста. През нощта срещу на 13 срещу 14 и на 14 юни ще има повишения във всички водосбори западно от река Янтра. По-значителни ще бъдат повишенията на 14 юни във водосборите западно от река Искър и в средните и долни части от водособра на река Искър. На 15 юни речните нива ще се понижават, като вследствие на валежи са възможни нови краткотрайни повишения в планинските части от водосборите на основните реки.

В резултат на интензивни валежи в следобедните и вечерни часове на 14.06.2018 г. са възможни поройни наводнения във водосборите на р. Войнишка, р. Видбол, в горното течение на р. Арчар и в притока ѝ р. Салашка, в горното течение на р. Лом и в притоците ѝ р. Стакевска и р. Чупренска, в долното течение на р. Цибрица, във водосбора на р. Огоста (по основната река под яз. Огоста и в притоците ѝ р. Шугавица и р. Ботуня и притока ѝ р. Въртешница).

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 13, 14 и 15 юни 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре водните нива на реките във водосбора ще се понижават. През нощта на 13 срещу 14 и на 14 юни ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. По-значителни повишения ще има на водните нива на реките във водосбора над яз. Панчарево и на реките Владайска, Блато, Батулийска, Малък Искър, Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. На 15 юни речните нива ще започнат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 13, 14 и 15 юни 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 13, 14, 15 и 16 юни 2018 г. ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни речните нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 15-17 юни са възможни незначителни повишения на речните нива, вследствие на валежи. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.