Речните нива ще се понижават

14.11.2016г.

По данни и прогнози на националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) до сряда валежи не се очакват.

През последното денонощие при по-голямата част от реките водните нива са се повишавали, вследствие на валежи и оттичане. По-съществени повишения на речните нива са отчетени във водосбора на р. Арда (Източнобеломорски басейн). Вследствие работата на хидротехнически съоръжения, при отделни измервателни пунктове във Дунавския и Източнобеломорски басейн, са отчетени по-съществени денонощни колебания на водните нива.Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около праговете за средни и високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 44 см до + 51 см

Черноморски басейн: колебания от – 4 см до + 6 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 11 см до + 42 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 8 см до + 20 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн тенденцията за понижения ще се запази и през следващите 2 дни в целия Дунавски басейн.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 14, 15 и 16 ноември ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Водните нива в целия водосбор ще се понижават и през следващите 2 дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 14, 15, 16 и 17 ноември ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни водните нива, вследствие на паднали валежи ще се повишават в долните части на реката. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.