Речните нива ще се понижават

19.06.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на реките в страната са били без съществени изменения (+/- 14 см) през изминалото денонощие. Отчетени са значителни повишения на нивата при хидрометричен пункт на р. Вит при Тетевен (+ 142 см) и на р. Осъм при Троян (+ 108 см), следствие на валежи от дъжд. Водните количества на повечето от наблюдаваните реки са около и над праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 17 см до + 142 см.

Черноморски басейн: колебания от – 1/+ 6 см.

Източнобеломорски басейн: колебания от – 8 см до + 11 см.

Западнобеломорски басейн:  колебания от – 6 см до + 10 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн вследствие на валежи речните нива в басейна днес ще се повишават, като по-съществени ще бъдат повишенията в планинските части на р. Огоста, планинските части от водосборите на реките Вит и Осъм, в горното и средно течение на р. Янтра (в притоците й Росица и Джулюница) и р. Русенски Лом, както и във водсборите на добруджанските реки Царацар и Сенковец. На 20 юни речните нива в басейна ще се понижават, като повишения са възможни в долните течения на основните реки, вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 20, 21 и 22 юни ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес са възможни незначителни повишения на речните нива, главно във водосборите на реките Батулийска, Искрецка, Малък Искър и Златна Панега. На 20, 21 и 22 юни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 20, 21 и 22 юни, че водните количества ще бъдат около с над средно многогодишните стойности. Днес в резултат на валежи се очакват повишения на водните нива в целия водосбор на р. Янтра. От 20 юни речните нива в басейна ще се понижават, като вследствие на оттичане в долното течение на основната река повишения ще има до 21 юни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира ,че в долното течение на реката на 20, 21, 22 и 23 юни водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 1-2 дни нивата в средните и долни течения ще се повишават, вследствие оттичане. В останалата част от водосбора нивата ще се понижават. Тенденцията към понижение ще се запази и през следващите 3-4 дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.